TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

Peale eelmise kuninga Kirill I lahkumist meie hulgast  korraldati Torgu Kuning-riigis vanade viikingite kombe kohaselt referendum, et rahvas saaks valida endale uue kuninga. Lähtudes selle referendumi tulemustest pakuti 12. augustil, 2022 aastal kuninga ametit Kirilli vanemale pojale Kristian Teiterile, kes selsamal päeval Säärel avalikult oma nõusoleku andis ning kuningani-mega KRISTIAN I ametisse vannutati.

Nii saatsid sörulased sellest ajast ja kohast laiali sõnumi oma sõpradele ning vaenlastele, et meie 30 aastase kuningriigi  tõrvik on edasi antud. Et algab uus ajastu ning oma uue kuninga toel kavatseb Sörvemaa endiselt seista selle eest, et eluvõimalused siinses vääriselupaigas ei hääbuks.

Igaüks eraldi suudame vähe ära teha. Üheskoos tegutsedes on vähe asju, mida me ei suuda.

ELAGU KUNINGAS!                              ELAGU KUNINGRIIK!

Tema Majesteet Kristian I veidi peale kuningaks vannutamist Säärel, 12. augustil 2022, kuningriigi loomise 30. aastapäeval

AASTAST 1992 * AD MCMXCII

Tänane Torgu Kuningriik on imaginaarne mikroriik, mis paikneb Sõrve poolsaare lõunatipus. Kuningriik kuulutati välja 18. augustil 1992. Selle põhjuseks oli 30. juulil 1992. toonase Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu võetud haldusreformi seadlus, mille kohaselt see osa Eesti territooriumist (endine Torgu vald) ei kuulunud enam de jure EV haldusterritooriumi koosseisu (vt pikemalt pealkirja "Ajalugu" alt). Kuigi Torgu kuulumine Eesti riigi koosseisu suudeti hiljem taastada, olid vahepeal juba loodud omad riiklikud atribuudid. Torgu Kuningriigil on oma lipp, vapp, hümn, kohapeal euroga paralleelselt käibiv valuuta ja muidugi kuningas. Kuningriik tegutseb edasi, et vajadusel seista kohalike huvide eest. 

Torgu Kuningriik asub Saaremaal, Sörve ps lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart * Map of the Sörve Peninsula and the Kingdom of Torgu

Jämaja kihelkonna elanike - tagasörulaste - rahvarõivad * Folk costumes of Jämaja parish

Seda lehte hoiab püsti Torgu Kuningriigi Selts