TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

...ruumis edasi, idapoolse maantee piiri-punktis enne Saaremaa valdade liitmist