TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

Hiiglaslik meretuule-tööstuspark Saaremaa ja Sõrvemaa kõrvale?

Sõrve poolsaarest läände planeeritakse maailma suurimat mere-elektrituulikute tööstusparki. Selleks reserveeritav mereala on ca 1700 km2 (enam kui 30x56 km) ulatutes põhja-lõuna suunal Vilsandist Kura kurguni ning lääne suunas ruumivahemikku 11 kuni 60 km Saaremaa läänekaldast.

Planeeringus on jutt tuulikuist kõrgusega kuni 300 m rootorite diameetriga kuni 250 m, (võrdluseks - Sääre tuletorni kõrgus on 52 m; Tallinna teletorn 314 m, sh vaateplatvormi-resto kõrgus on 170 m). Tuulikute vähimaks omavaheliseks kauguseks (madalamate tuulikute korral) on pakutud 800 m, mille puhul mahutaks 1700 km2 lausa ca 1000 tuulikut. Hõredamalt paiknevate 300 m tuulikute puhul ca 500 tk. Planeeringus tööstuspargile ette nähtud kaugus Sõrve- ja Saaremaa läänerannikust on seejuures vaid 6 meremiili (ca 11 km).

Alale kavandatud elektrituulikute nimivõimus on kokku ca 7 gigavatti (ja väidetavalt on arendajad esitanud sinna tuulikute ehitamiseks taotlusi juba 13 gigavati ulatuses!). Võrdluseks - praegu on Eestimaal erinevate elektritootmiste nimivõimsusi kokku ca 2 gigavatti ja hetketarbimise ajalooline võimsusmaksimum 1,6 gigavatti. Kogu maailmas tänaseks kõige suurema meretuulepargi Hornsea nimivõimsus on siiaplaanitust ca 5 korda väiksem ja kaugus 120 km Inglismaa idarannikust. 

Saaremaa ja Sõrvemaa kõrvale planeeritud elektrituulikute tööstuspark - ca 1700 km2. Võrdluseks on kogu Saaremaa pindala ca 2700 km2

Wind-Turbine-Park-In-The-Netherlands-20km / Ilmavõrgust leitud vaade Hollandi mererannalt, väidetavalt ca 20 km kaugusel asuvale tuulepargile (ilmselt väiksema suurusega tuugenid, kui on siia planeeritud). Sellise pildi pealt on muidugi üliraske mastaape hinnata. Sörulastele saab siiski hästi tuntud orjentiiriks olla vaade Kuramaa rannale Sääre tipust. Kuramaa jääb ca 30 km kaugusele ja sealse rannavalli maksimumkõrgus on ca 20 m. Kui lisada sellele rannamändide kõrgusena veel kuni 30 m, siis saaksime Säärelt nähtavaks Kuramaa ranna kõrguseks umbes 50 m. Nii saab sellega (ca 50 m kõrgust ca 30 km kaugusel) võrreldes enam-vähem ette kujutada vaadet kuus korda kõrgemale ning kolm korda lähemal asuvale tuugenite parvele (üle 300 m kõrgust 10 km kaugusel). Kuis tundub? Suurim mure seoses hiigeltuulepargiga ei seostu siiski mitte visuaalse reostusega, vaid mitmesaja tuuliku poolt genereeritava ning omavahel resoneeruva madalsagedusliku müraga (nagu randlastele kohati tuttav laevamootorite müra). Ja lisaks muidugi kalandus.

Vastuseta küsimusi ...

1. Miks peaks planeerima väikesesse Eestisse maailma suurimat tuuleparki? Miks sättida see ajaloolisele kalapüügialale, otse Natura-ala piirile, kõigest 11 km kaugusele rannast? Kui kaugele rannikust võib suuri tuuleparke rajada teistes Euroopa riikides? Kas koos ranna muutmisega hiigeltööstuspargiks loobutakse ka Lääne-Saaremaa rollist loodusturismi ja puhkuse piirkonnana? Kas Saaremaa lääneranniku elanikud ja ettevõtjad peaksid oma tulevikku planeerides arvestama, et toimub kannapööre Saaremaa senistes tulevikuplaanides ja lähitulevikus asuvad nad puhkepiirkonna asemel tööstuspargis?

2. Planeeritava tuulepargi puhul on kõneldud nimivõimsusest umbes 7 GW. Praegu on Eesti kõigi erinevate elektritootmis-seadmete võimsus kokku ca 2 GW ja Eesti hetketarbimise ajalooline maksimum ca 1,6 GW. Kes siis saavad tegelikult olema selles tööstuspargis toodetava elektri tarbijad? Ja kes sama grandioossena Liivi lahte planeeritud tuule-tööstuste tarbijad? Miks ei rajata elektritootmist selle tarbijate juurde? Uus-kolonialism?

3. Planeeringuga seoses on uuritud kavandatava tööstuspargi mõju lindudele ja mereelustikule. Inimeste tervisega seoses on märgitud vaid et „…tuuleparkide alad on planeeritud maismaast ja püsiasustusega saartest vähemalt 10 km kaugusele, mis hoiab ära müra, varjutuse ja infraheli, millega võivad kaasneda tervisemõjud…“ (planeeringu eskiislahenduse seletuskiri lk 43). Millistel uuringutel põhineb veendumus, et 500 kuni 1000 tuuliku kumulatiivne ja resoneeriv müra (kas kuuldava heli või inimkõrvale kuuldamatu infraheli sagedustel) ei kahjusta vaid 11 km kaugusel elavate inimeste tervist? Näiteks väidab Soome parlamendi jaoks koostatud teadustöö, et inimtervist kahjustav infraheli (0,75 - 3 Hz) levib vähemalt 40 km kaugusele ka neist tuuleparkidest, mis on siiaplaanitust kümneid kordi väiksemad. Kuuldamatu infraheli mõjud tekitavad kohalikel pidevat kuminat kõrvus, südame arütmiat, migreeni, iiveldust, vererõhu tõusu, unehäireid, tasakaaluhäireid jms terviserikkeid. On ka uuringuid, kus tuulikute infraheli levipiiriks on mõõdetud ca 90 km ja paistab et näiteks Inglismaal ongi sellega tõesti arvestatud. Kas Eestis on leitud, et kahjulikud mõjud saarlaste ning sörulaste tervisele võiksid selguda ka alles peale tuulikute rajamist, nö inimkatsete käigus? Genotsiid?

4. Kelle loodetavad kasumid on tähtsamad, kui need kahjud, mis tekivad kohalikele totaalse visuaalse reostusega, kohaliku traditsioonilise majanduse, kalanduse ja turismi võimatuks muutmisega, siinsete kinnisvarade väärtuse kadumisega, kohalike elanike tervise ja inimväärsete elutingimuste hävitamisega? Kas sellist rohepöörde-juttude varjus loodus-keskkonna lammutamist kasumite nimel ei tuleks nimetada rohepesuks?

Küsimusi on kogunenud veel. Aga on selge, et selle hiigelplaani puhul varjub taastuvenergia sildi taha tegevus, mille õige nimi on rohepesu. See toimub mitte Eesti rahva huvides, vaid ulgumaiste hiigelfirmade kasumite huvides. Poleks ime, kui vallale või meile endile kodude hülgamise eest ka mõni värskelt trükitud euro pakutaks. Ärgem siis laskem end oma esiisade maalt minema kupatada, nagu seda kahjuks Sõrve ajaloos varem juhtunud on.

Mereplaneeringu kaarti vaadates on ilmselga, et ettevõtmiste loogistiliseks keskuseks on parim koht sobiva sadama-, raudtee- ja maanteeühendusega Venspils. Samas asub lähim 330 kV elektriülekande liin ja koht 2023 ehitatavale sünkroonkompensaatorile - mis oleks täiesti ebaloogiline tupik-asukoht juhul kui tuuleparkide toodetavat elektrit ei oleks plaanis just sealtkaudu maale tuua

Infot Läänemerre plaanitud mega-tuuletööstustest (NB! jooksvalt täiendatav):

*Eesti merealade planeeringu dokumendid - https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud

*Planeeritavate tööstusparkide naabrid omavahel -   videosalvestus kohtumisest Sõrves, Säärel, 22.01.2022. on vaadatav siin: https://www.youtube.com/watch?v=eHD7BEDBhTs       Video ajakava-          1) Ettekanded:    0:20 Kaupo Vipp – Sissejuhatuseks;   26:32 Arnoud Berghuis – Eesti mereplaneeringud EU õiguse vaates;   41:05 Mart Undrest – Eesti Kalurite Liidu seisukohtadest1:18:28 Paap Kõlar – MTÜ Hiiu Tuul kogemustest;   2:04:20 Anti Kukkela – Tuulegeneraatorite tervisemõjudest   2) Sõnavõtud:     2:34:10 Mihkel Undrest;    2:42:13 Leo Filippov;     2:48:24 Vahur Kraft;    2:52:19 Leevi Naagel;    2:56:13 Nalmond Meri;    2:57:35 Lea Lai;   3:00:33 Madis Kallas;   3:06:22 Kristjan Moora;    3:12:19 lõpusõnad

* sotsiaalmeedias kohtumise järel infovahetuseks loodud avalik FB-grupp "Megatuuletööstus Läänemerre?": https://www.facebook.com/groups/1563280704064522

Samast kohtumisest meedias - ETV AK:  https://www.err.ee/1608475580/sorulastele-teevad-muret-meretuulepargi-rajamise-plaanid Saarte Hääl: https://saartehaal.postimees.ee/7436991/sorulastele-teevad-muret-meretuulepargi-rajamise-plaanid  *  Delfi Ärileht: https://arileht.delfi.ee/artikkel/95730751/fotod-saaremaa-rannikule-planeeritakse-hiiglaslikku-meretuuleparki-kohalik-kogukond-mures-voimaliku-moju-parast  * KadiRaadio: https://kadi.ee/jarelkuulamine/kulavahelood-29-01-2022/  * AK nädal: https://www.err.ee/1608483269/sorulased-on-hiiglasliku-meretuulepargi-vastu * ETV saade UV-faktor samal teemal: https://etv.err.ee/1608472799/uv-faktor

*Väga informatiivne on esitatud ettepanekute ja Rahandusministeeriumi seisukohtade koondtabel, mis on leitav siit:  https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/msp_2021-09_ettepanekute_koondtabel.pdf

*25.11.2021 toimunud riigi merealade planeeringu tutvustuse videosalvestus - https://www.youtube.com/watch?v=wUvKcEswNV8.

*25.11.2021 toimunud Saare maakonna arengukonverentsi videosalvestus, kus samuti esiplaanil tuule-energeetika - https://konverents.saaremaavald.ee/?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Saare%20maakonna%20ettev%C3%B5tlusuudised%20-%20infokiri%2002.12.2021&utm_campaign

*Saaremaa meretuuleparkide visualisatsioonid: https://www.sasak.ee/est/uuringud-analuusid/saaremaa-meretuuleparkide-visualisatsioonid-detsember-2021

*Eleringi kiri Saare-Liivi meretuulepargi võrguühenduste tehnotingimustest: https://drive.google.com/file/d/1Xt1Cyj45sUnlSHTsxeGuI_i-MIPar3bX/view?usp=sharing

*Häädemeeste rahva tuuletööstuse teemaline kiri presidendile: https://drive.google.com/file/d/1wNvjgFNyKs4mFLge8fre0u_JVFNSHgrv/view?usp=sharing

*temaatilise infovahetusega www-lehti: https://www.facebook.com/groups/1563280704064522  ; https://www.facebook.com/groups/tuugenid/ ; https://www.facebook.com/groups/121770069998061/https://www.facebook.com/groups/342685526831361; https://www.eitapjatuulikutele.eu/; https://www.facebook.com/groups/1591217667720262/permalink/2313918692116819

 

Planeeringuga seostuvat:

1) kaks päeva (NB!) enne planeeringu avalikusele tutvustamist selline uudis: https://majandus.postimees.ee/7391808/uuring-enamus-eesti-elanikest-toetab-meretuuleparkide-rajamist

2) pahad looduskaitsjad: https://epl.delfi.ee/artikkel/95275827/kui-leiti-rohi-inimeste-tuuliku-umbusu-leevendamiseks-uritas-rohepooret-seisata-looduskaitse

3) kohalike huvidest: https://www.err.ee/1608403010/maris-lauri-tombas-tuulikute-talumistasu-plaanile-pidurit

4) ärihuvidest: https://saartehaal.postimees.ee/7397933/saaremaa-voimalused-avameretoostuses

5) Saaremaa valla (ametlikud?) ootused: https://saartehaal.postimees.ee/7404277/avameretoostus-peab-koonduma-saaremaale

Energeetikaprobleemide üldisemast taustast Eesti Rooma Klubi avalike ettekannete sarjas - Energeetika tulevik tsivilisatsiooni jätkusuutlikkuse vaates: https://www.youtube.com/watch?v=Lia3f4s6928

Taastuvenergia ei taga senise tarbimispeo jätku: https://www.youtube.com/watch?v=uyZVUPU5R0U

 

Saarlastele eluliselt olulist infot tuuleparkide teemal:

*Raamat tuulikute läheduses elavate inimeste kaebustest ja infra-akustilistest haigustest - tutvustus: https://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.pdf ja raamatu eestikeelne tõlge: https://www.windturbinesyndrome.com/img/WTS-estonian.pdf

*Ülevaade infraheli genereerimisest elektrituulikutega - Saksamaal ja Rootsis tehtud uuringute esitlus Soome parlamendile: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-217416.pdf

https://arvamus.postimees.ee/7256296/kerttu-ots-nahtamatuid-meretuuleparke-pole-olemas

https://arvamus.postimees.ee/7264029/eleri-kautlenbach-veel-kord-meretuuleparkidest

https://parnu.postimees.ee/7238228/kui-arendajate-plaan-taies-mahus-kaiku-laheb-piiravad-600-hiigeltuulikut-vaikese-kihnu-sisse#_ga=2.259077133.687219286.1641929362-1848530917.1585202284

https://arvamus.postimees.ee/7242689/andrus-karnau-liivi-lahe-tuulepark-ootab-valitsuste-rahalubadust

https://pealinn.ee/2022/01/20/energeetik-vaike-eesti-on-elektriborsi-kaudu-euroopale-rahapump/

Visuaali hindamiseks - foto originaali autor on Helle Allik, kaardiväljavõte koos mõõtevahemaaga pärineb maaameti kaardiserverist

foto 314 meetri kõrgusest Pirita teletornist 9 km kauguselt Paljassaarelt (NB! vaateplatvormi kõrgus 170 m), all kaardiväljavõte koos mõõtevahemaaga maaameti kaardiserverist

Pärnu kandi omavalitsusjuhtide kiri

Mais 2021 avaldati Häädemeeste valla ajalehes "Liiviranna" Pärnu kandi omavalitsusjuhtide kiri Eesti peaministrile seoses meretuuleparkide planeerimise senise käiguga (vt lk 3 siit: www-leht). Selle kirja viimastes veergudes on tõstatatud täiesti universaalsed küsimused.

Pärnu Postimehes ilmus 24.11.2021 selline jutuke

Tuuleenergeetika tõotab suvepealinlastele rikkust: "Tuuleenergeeti­kute prognoo­si kohaselt ­vajatakse Eestis rajatavatesse meretuuleparkidesse ainuüksi hooldustehnikuid 500 - 700. Vähemalt 30 aastaks peaks tööd jaguma projektijuhtidele, logistikuile, transporditöölistele, väikelaevajuhtidele, sadama-personalile, maju­tuse ja toitlustuse pakkujatele. Suur osa neist töökohtadest tuleks tänu Liivi meretuulepargile Pärnumaale. Tuleval kevadel peaks selguma, kas hooldustehnikute ja projektijuhtide väljaõpet hakatakse korraldama Pärnus. Eelmisel nädalal kohtusid Tartu ülikooli Pärnu kolledžis Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni, tuuleenergiasektori ettevõtete ning Pärnu kutse- ja kõrgkoolide esindajad. Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuhi Terje Talve sõnutsi jäid kõlama selge visioon ja laiahaardelised plaanid. Kohtumise siht oli välja selgitada, kas meretuuleparkide töötajaid tuleks asuda koolitama Pärnus. “Pärnakad olid natuke edumeelsemad, kui me julgesime ­oodata,” avaldas Talv. “Äärmiselt positiivne kogemus.” jne...

Reaalsusele ollakse selgelt lähemal selles artiklis: https://saartehaal.postimees.ee/7404273/et-ei-korduks-tahtsime-parimat-aga-saime  Ülaltpoolt mereplaneeringu kaarti vaadates on ilmselga, et ettevõtmiste loogiliseks keskuseks on parim koht sobivate sadama-, raudtee- ja maanteeühendus-tega Venspils. 

Muidugi tulevad õppinud kaadrid tuulikute paigalduseks ja ka hooldustööde spetsialistid tegelikult välisriikidest. Mingid osad lihtsamate hooldustööde teostajaist koolitatakse lõpuks ehk ka kohapeal välja. Aga selle Pärnu Postimehe artikli ülikaunis jutt hiiglaslikust kohalikust tööhõivest on lugejaid eksitav pullikaka.

Seni suurimad seeriatootmises tuugenid. Siin on plaan suurem...

...taoliste 12 - 14 MW tuulikute asemel 20 MW ja enamgi

Räägitakse 300 m ja koguni 400 m kõrguste hiidtuugenite rajamise võimalusest.

Seni vaid teoreetilise suurusega 400 m kõrguse tuugeni illustreeriv võrdluspilt ajalehest Äripäev

Palju on juttu meretuulikute müra (sh ka infraheli) mõjust näiteks kaladele (siin artikkel Postimehest 19.02.2022), aga väga harva on jutuks infraheli hävitav mõju inimeste tervisele. Vaata selle kohta ülaltpoolt (punasega märgitud tekstid - "Saarlastele eluliselt olulist infot tuuleparkide teemal")