TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

TORGU KUNINGRIIK

Torgu Regnum * Kingdom of Torgu

Hääd Torgu Kuningriigi alamad, kenad sõbralikud naaberrahvad!

 

2022 aasta 20. mai varahommikul lahkus meie seast oma seitsmekümnendal eluaastal Tema Majesteet Torgu kuningas Kirill I. Seoses meie kuninga surma ja ärasaatmisega oli Kuningriigis 21. kuni 29. mail ametlik leinaperiood. 

Südamlik kaastunne omastele ja sõpradele              Sügav kaastunne kõigile kuningriigi alamaile ja põidlahoidjaile

Puhka rahus, hea Kirill!

 

 

Uue kuninga leidmiseks korraldatakse referendum, mille tulemused avalikustatakse Torgu kuningriigi XXX aastapäeva tähistamise käigus, 12-14 augustil. Referendum toimub 30. juunist 19. juulini ja selle kohta on info alapealkirja all  REFERENDUM 2022 

Kirill Teiter e Tema Majesteet Kirill I (25.08.1952. - 20.05.2022.)

AASTAST 1992 * AD MCMXCII

Tänane Torgu Kuningriik on imaginaarne mikroriik, mis paikneb Sõrve poolsaare lõunatipus. Kuningriik kuulutati välja 18. augustil 1992. Selle põhjuseks oli 30. juulil 1992. toonase Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu võetud haldusreformi seadlus, mille kohaselt see osa Eesti territooriumist (endine Torgu vald) ei kuulunud enam de jure EV haldusterritooriumi koosseisu (vt pikemalt pealkirja "Ajalugu" alt). Kuigi Torgu kuulumine Eesti riigi koosseisu suudeti hiljem taastada, olid vahepeal juba loodud omad riiklikud atribuudid. Torgu Kuningriigil on oma lipp, vapp, hümn, kohapeal euroga paralleelselt käibiv valuuta ja muidugi kuningas. Kuningriik tegutseb edasi, et vajadusel seista kohalike huvide eest. 

Torgu Kuningriik asub Saaremaal, Sörve ps lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart * Map of the Sörve Peninsula and the Kingdom of Torgu

Jämaja kihelkonna elanike - tagasörulaste - rahvarõivad * Folk costumes of Jämaja parish

Seda lehte hoiab püsti Torgu Kuningriigi Selts