Torgu Kuningriigi aumärgid seisuga 2021 * Kingdoms badges of honour as of 2021

Torgu Kuningriigi aumärgid seisuga kuni 2021 * Kingdoms badges of honour as of 2021

TORGU KUNINGRIIGI AUMÄRKIDE KAVALERID:

Orden "Torgu Tigulohe"

Annetatud 1993. aastal

 

Iivi Eenmaa - suurtoetuse eest Torgu valla raamatukogule

Torgu Tigulohe orden * Order

Torgu Tigulohe orden * Order "Snail-Dragon of Torgu"

Medal "Kuningriigi XX aastapäev"

Annetatud kuningriigi XX aastapäeval, aastal 2012

 

Leevi Häng (postuumselt) - asutaja;

Valdek Kaus - asutaja;

Laine Tarvis - asutaja;

Leo Filippov - asutaja;

Lea Kuldsepp - algmeeskonna liige;

Lii Muru - algmeeskonna liige;

Annika Prei - algmeeskonna liige;

Mart Puusepp - algmeeskonna liige;

Jüri Mitt - algmeeskonna liige;

Kalmer Poopuu - teenete eest Sörvemaa kultuurielu toetamisel;

Juta Sepp - teenete eest eakate sörulaste abistamisel;

Tiina Tarkin - teenete eest sörulaste ihu arstimisel;

Jone Koppel - teenete eest sörulaste kehakinnitusega varustamisel;

Väino Pendis - teenete eest sörulaste hinge hoidmisel;

Kaupo Vipp - teenete eest Kuningriigi asjaajamiste korraldamisel.

Medal

Medal "Kuningriigi XX aastapäev" * Medal "XX Anniversary of the Kingdom"

Orden "Torgu Kuningriigi Täht"

Annetatud XXV aastapäevast, aastail 2017-2019

 

Valdek Kaus - ajalooliste teenete eest;

Lea Kuldsepp - ajalooliste teenete eest;

Lii Muru - ajalooliste teenete eest;

Annika Prei - ajalooliste teenete eest;

Laine Tarvis - ajalooliste teenete eest;

Jone Koppel - ajalooliste teenete eest;

Leo Filippov - ajalooliste teenete eest;

Mari Lepik - Sörvemaa keele ja pärimus-kultuuri hoidmise eest;

Maire Sillavee - Sörvemaise isetegevuse arendmise eest;

Eldur Seegel - Sörvemaa aja- ja koduloo talletamise eest;

Andi Noot - Torgu Kuningriigile spordi kaudu kuulsuse toomise eest;

Kerli Rabi-Tamjärv - Kuningas Kirill I pildi sisse jäädvustamise eest;

Õie-Maria Tehu (postuumselt) - Sörvemaa laulu sisse jäädvustamise eest ("Oo, Sörvemaa");

Peeter Vähi - Kuningriigi ametliku hümni eest ("Oo, Sörvemaa").

Orden

Orden "Torgu Kuningriigi Täht" * Order "Star of the Kingdom of Torgu"

Kuningas Kirill I mälestusmedal "Kirill Teiteri kuningavapp"

Annetatud 2022. a kuningriigi loomise XXX aasta-päevaks ning esimese kuninga Kirilli mälestuseks

Nr:

1. Tema Majesteet Kirill I (postuumselt);

2. Tema Majesteet Kristian I (mälestus);

3. Lea Kuldsepp - asutaja, I õuedaam;

4. Valdek Kaus - asutaja, Torgu kindral-kuberner ja esimene vallajuht;

5. Laine Tarvis - asutaja, nõunik;

6. Leo Filippov - asutaja, nõunik;

7. Annika Prei - asutaja, II õuedaam;

8. Maire Sillavee - asutaja, Sörve kultuurielu arendaja;

9. Mart Puusepp - TK rahapaja pealik, riigipanga (Ohessaare panga) juhataja;

10. Jone Koppel - TK kaubanduse ning Torgu Taalri kursistandardi hoidja;

11. Peeter Vähi - TK õukonna helilooja ning rituaalinõunik;

12. Ants Tammleht - maavanem 1992, Torgu valla taastamise ja TK toetaja;

13. Tiit Matsulevits - TK saadik lääne-maadel;

14. Kalle Mälberg - TK saadik lõuna-maadel;

15. Роман Днепровский - TK saadik idamaadel ning Siberis;

16. Aleksander Baumann - TK filmi-kroonik ning garaaziülem;

17. Õie-Laurielle Väli - Sörve karude tantsima treenija;

18. Peeter Aadusoo - Sörve hädaliste päästja ning abistaja;

19. Mari Lepik - Sörve keele ning pärandkultuuri hoidja;

20. Eldur Seegel - Sörve koduloolise teabe talletaja;

21. Kaire Ley - Sörve koduloo uurija;

22. Tiit Pruul - Sörve koduloo uurija;

23. Tiina Jokinen - maailmakultuuri ürituste Sörvemaale tooja;

24. Aivar Pohlak - TK suurtoetaja ning Sörve ürituste korraldaja;

25. Andro Roosileht - TK toetaja ning Sääre majaka elustaja;

26. Mari Kübarsepp - Torgu kogukon-namaja ning teenuspunkti juhataja;

27. Mihkel Undrest - Sörve huvide eest seisja ning Torgu pikaajaline vallajuht;

28. Tõnu Vaher - Sörve kõige suurema osavõtjate arvuga ürituste korraldaja;

29. Kaupo Vipp - TK vardja;

30. Andi Noot - TK riigipiiride maha-märkija ning riigilipu propageerija;


31. Viktor Kuik - TK müntide ning au- ja ametimärkide graveerija.

 

Mälestusmedal

Mälestusmedal "Kirill I kuningavapp" * Commemorative medal "Kirill I´s royal coat of arms"

Torgu Kuningriigi ametimärgid

 

Kuningriigi ametliku esindaja ametimärk/tunnustäht 

Ametlike esindajate ametimärk * Badge of official representatives

Ametliku esindaja ametimärk * Badge of official representative

Torgu Kuningriigi ametimärgid

 

Kuningriigi õukondlase ametimärk

Ametlike esindajate ametimärk * Badge of official representatives

Õukondlase ametimärk * Official insignia of courtiers