SÄÄRE KIVILABÜRINT "TIGULOHE"


Torgu kuningriik korraldas 25. mail 2024 talgud mille käigus rajati Sääre külla, Sääre tipu kinnistule muinasaegsete tavade järgi rituaalne kivilabürint.


Üle maailma juba vähemalt nelituhat aastat tuntud labürindid on meie kandi randadele iseloomulikud olnud viikingiajast. Põhja-Euroopas on tänaseni teada ca 130 vana kivilabürinti. Eestis on neid just saartel üle aegade säilinuid: Aksil, Pranglil, Aegnal, Viirlaiul ning kaks Hiiumaal - Kootsaarel ja Tahkuna poolsaarel. Hiiukeeli nimetati neid „Meremeeste mängud“, sest meremehed, kaupmehed ja teised rändajad teostasid neis rituaale, et endile reisidel, rännakuil või ka sõjakäikudel edu tagada. Kultus-ehitisteks olnud rajatiste eksiradasid ega lisaumbkäike ei tehtud, kuigi tänapäeva inimene võiks seda ehk nimest "labürint" välja lugeda. Labürindi läbinu kindlustas end äraeksimiste, kadumajäämiste jms õnnetuste vastu. Kindlasti leidus labürinte muinasajal ka Saaremaal ja Sörvemaal.


Eesti vanim säilinud kivilabürint on Aegna 11-käiguringiga labürint Eerikneemel. See võidi viikingiaegse ja keskaegse laevatee äärde jäävale Aegnale rajada 12 sajandil, kui mitte varem. Tegemist ongi ühe vanima kivilabürintide tüübiga, mida muuhulgas iseloomustab keskmes kividest moodustuv rist.


SNAILDRAGON STONE LABYRINTH


Such spiral labyrinths were in ancient times especially common on islands and coasts. Sailors, merchants and other travelers performed rituals in them to be successful on their travels. In the Middle Ages, it was also attributed with the power to protect the human soul. By going through the labyrinth, even today, everyone can insure themselves against losing their way or getting lost and against the occurrence of any other accidents during the trip.


This labyrinth "Snaildragon" was built in 2024 by the friends of Torgu Kingdom and the local people as a memory of ancient times and for the pleasure of tourists.


Kingdom of Torgu thanks the people who helped in the construction of the labyrinth or supported the realization of this idea in other ways.


In the left there is general diagram of a most typical and simple old cross-maze.


Our "Snaildragon" labyrinth has a different

shape. Also separate entrance and exit so that it can be used by several people at the same time


Sääre "Tigulohe" labürint on teise kujuga ning eraldi sisse- ja väljapääsuga, et seda saaks läbida mitu inimest korraga.


Üleüldise ristiusu levimise käigus sobitati muinasaegsed labürindid nende keskse kiviristi läbi religioonile parketikõlbulikuks ning seeläbi pääsesid need „paganlikud“ riitusobjektid unustusest ja hävingust. Siis hakati labürinte nägema ühtaegu nagu Kuradi eksitajat ja tema väe kaotajat, kui ka nagu püha teekonda ehk palverännakut Jeruusalemma. Vana-Kreeka mütoloogia tuules sai labürindi (kui Jumaliku teekonna) läbijast Theseusest võrdkuju Jeesusele ja Minotaurosest Kuradile.


Kirikute seinte ning võlvide peale maalitud labürinte peeti kaitsesümboleiks. Näiteks kolm Aegna labürindile sarnanevat freskot võib leida lähedusest Soomest, Turu linna Maarja kiriku võlvidelt.


Väärtusruumi teisenemisel ja algteadmiste unustamisel said labürintidest osaliselt ka meelelahutuslikud objektid. Nende läbimist vürtsitati laulu ja tantsuga ning seostati kõikvõimalike heade soovide täitumisega. Aegna labürindi puhastamise käigus (2009) eristus ka selle keskmest lohk, mis viitab, et ka seal on kunagi omal kombel „tantsu vihutud“.


Selline tants võis seisneda ühe koha peal ümber oma telje pöörlemises, mis toetab inimese teadvusseisundi muutumist. Samal moel, nagu see on laialt tuntud näiteks Sufide rituaalse keerutamistantsu puhul. 

Oldest types of labyrinths are among other things characterized by a cross, formed of stones in the center. In the course of the general Christianization, the labyrinth was thereby adapted by religion, and these "pagan" ritual objects escaped destruction.


The Labyrinth came to be imagined as a symbolic way to mislead the Devil and lose his power. And at the same time as a holy journey or pilgrimage to Jerusalem. In the spirit of ancient Greek mythology, Theseus, who passed through the labyrinth (as the path of God), became a symbol of Jesus, and the Minotaur became the Devil.


Labyrinths painted on the walls and vaults of churches were considered symbols of protection. For example frescoes similar to the Aegna's Labyrinth are on the vaults of St. Mary's Church in Turku, Finland.


During the transformation of the values and forgetting of basic knowledge, labyrinths partially became entertainment objects. Their passage was spiced up with song and dance and associated with the fulfillment of all kinds of good wishes. Also there was in the centre a place for "dance" in its own way. This dancing could consist of rotating around one's own axis in one place, which supports changes in person's state of consciousness. Like, for example, in the Sufi whirling dance ritual.


Ca 25 tonnist kividest (ca üheksajast kivist) koosneva, 300 sammu pikkuse käigurajaga ehitise algidee andsid Hiidlased - Kuninglik Karskete Ölutinautlejate Selts "Odratolgus Labyrindis". Labürindi kese on sümboolne kuningakivi, ümber toetajate soovikivid. Osa labürindi ehitajaist on ülevalpool pildil.
Labürindi rajamise idee klappis kokku kõigi Torgu kuningriigi põhiülesannetega: saime kohalike ajalooliste traditsioonide ja Sörve kultuuripärandiga tegeledes ühtlasi turismi edendada ning kaudselt edendada ka majandustegevuse võimalusi Sörvemaal. Mida enam huviväärsusi, seda enam turiste ja võimalusi et nende kukrust midagi kohalikele maha jääb. Mujal Eestis üheski nii käidavas kohas taolist objekti ei ole. Lisaks hakkab labürindi juurde tulev infoviit turistidele teadvustama nii Sörvemaa kultuurilist eripära kui Torgu Kuningriiki.


Ehitamisel osalenud kuningas Kristian I tänas nõu ja jõuga abiks olnuid: Saaremaa vald, AS Level, OÜ GraVeer, MTÜ Sörve külastuskeskus, OÜ Päikeseratas Agro, Kristjan Tabri, Helve Männik, Jüri Kilu, Andro Roosileht, Rain Mai, Silja Saar, Urmas Selirand, Elar Merelaid, Leo Filippov, Voldemar Jõeleht, Eva Einama, Tiina Kallas, Helar Kallas, Elvi Münt, Mati Lepna (Mattias I), Ülo Salujõe, Hannes Kivisikk, Ardo Vipp, Aaro Tõnisots, Õie-Laurielle Väli, Kaire Müür, Lilli Vipp, Annika Prei, Kaur Filippov, Rita Filippov, Iris Filippov, Mia Oder, Liina Miks, Arvi Heinmaa ja kõiki kaasamõtlejaid.


Loodetavasti oleme selle talguga jätnud ka endist aastatuhandeid kestva jälje, nii nagu tegid muinasaegsete kivilabürintide rajajad.

A structure with a 300-step walkway consists more than 25 tons of stones (approx. nine hundred stones). Some of the builders of the labyrinth are here on the picture. Hopefully, with this effort, we have also left a mark that will last for millennia, just as the founders of the ancient stone labyrinths did.