Torgu Kuningriigi Selts MTÜ, reg.kood : 80603037

Arveldusarve : EE 5810 1022 0293 1802 22 (SEB)

Registri-/postiaadress : Matsi-1, Türju, Saaremaa vald, Saare mk 93251

E-post : tagasorve@gmail.com

www-leht : https://www.torgukuningriik.com/

FB-leht: https://www.facebook.com/TorguKuningriik

Kontakttelefon : +372 503 7830

Liikmemaks : 24.- Eurot (2.- Torgu Taalrit) aastas

TORGU KUNINGRIIGI SELTS MTÜ

Torgu Kuningriigi Selts on mittetulundusühing, mille põhitegevusalaks on kohaliku elu edendamine ja toetamine (EMTAK kood 94992 - piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid).

Selts aitab oma tegevusega kaasa Torgu Kuningriigi toimimisele ja on mõeldud ühendama kõiki inimesi, kes tunnevad end Sörvemaa kogukonna liikmeina oma juurte või elu- ning suvituskoha kaudu ja/või lihtsalt soovivad nõu ning jõuga toetada Torgu Kuningriigi tänaseid põhisihte :

1) aidata sörulastel ära tunda iseendi ning oma koduse maanurga erilisust;

2) seista Sörvemaaga seotud inimeste ühishuvide eest;

3) jätkata Torgu Kuningriigi kuvandi kasutamist, et kasvatada Sörvemaa tuntust turismisihtkohana. 

 

Tänase Torgu Kuningriigi sihtide toetamisel on MTÜ Torgu Kuningriigi Seltsi põhikirjalised eesmärgid:

1) Torgu Kuningriigi pärandi hoidmine;

2) Sörvemaa populariseerimine atraktiivse turismisihtmärgina;

3) Sörulaste kultuurilise ja majandusliku eluolu edendamisele kaasa aitamine;

4) Taga-Sörve pärimuskultuuri ning koduloo uurimine, talletamine ja populariseerimine.

Ühtlasi haldab MTÜ Torgu Kuningriigi Selts ka kaubamärki TORGU KUNINGRIIK

Kõik Sörvemaa käekäigule kaasa elavad inimesed ja ettevõtted on oodatud Torgu Kuningriigi Seltsi liikmeskonnaga ühinema. Altpoolt leiad Seltsi põhikirja ning liikmeks astumise avalduse.

Kui soovid astuda Torgu Kuningriigi Seltsi liikmeks:

Kui soovid astuda Torgu Kuningriigi Seltsi liikmeks:

Torgu Kuningriigi Seltsi liikmed (seisuga märts 2024)

 

Füüsilised isikud:

Tema Majesteet Kristian I

Aleksander Baumann - õukonna kroonik ja transpordiülem

Annika Prei - õuedaam ja maa-ametnik

Anu Konks - kuningriigi kardinal

Kaire Müür - õuedaam ja jurist

Kaupo Vipp - vardja

Leo Filippov - salanõunik

Leo Luks - õuenarr

Mart Puusepp - kuningriigi rahapaja ülem

Peeter Vähi - õukonna helilooja ja tseremooniameister

Aaro Tõnisots

Aivar Pohlak

Eva-Johanna Einama


Liivi Pendis


Margus Müür 

Meeri Saar

Pilleriin Pohlak

Tiina Jokinen

Triin Pohlak

Õie-Laurielle Väli

 

Juriidilised isikud:

Osaühing DS Varahaldus, reg.kood 10770242 Auliikmed:


Lea Kuldsepp - kuningriigi esimene õuedaam


Valdek Kaus - kuningriigi maamarssal