AASTAST 1992 * AD MCMXCII

Tänane Torgu Kuningriik on imaginaarne mikroriik, mis paikneb Sõrve poolsaare lõunatipus. Kuningriik kuulutati kohalike elanike huvide kaitsmiseks välja 18. augustil 1992. Põhjuseks oli 30. juulil 1992. toonase Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu võetud haldusreformi seadlus, mille kohaselt see osa Eesti territooriumist (endine Torgu vald) ei kuulunud enam de jure Eesti Vabariigi haldusterritooriumi koosseisu (vt pikemalt pealkirja "Ajalugu" alt).

Kuningriigi toel suudeti hiljem taastada nii Torgu kuulumine Eesti Vabariiki kui ka kohalike elanike kodanikuõigused. Kuid kuna vahepeal oli juba jõutud luua kõik riiklikud atribuudid (oma lipp, vapp ja hümn, kohapeal euroga paralleelselt käibiv valuuta, omad postmargid jms), siis on Torgu kuningriik oma tegevust jätkanud, et vajaduse tekkimisel taas kohaliku rahva huvide eest seista. 

Torgu Kuningriik paikneb Saaremaa kõrval Sörvemaal, Sörve poolsaare lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, asudes varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal

Torgu Kuningriik paikneb Saaremaa kõrval Sörvemaal, Sörve poolsaare lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, asudes varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal

Peale Torgu esimese kuninga Kirilli lahkumist meie hulgast korraldati kuningriigis vanade viikingite kombe järgi referendum, et kohalik rahvas saaks endale uue kuninga valida. Rahva pakutud üheksast nominendist kogus enim hääli Kirilli vanim poeg Kristian Teiter. Lähtudes referendumi tulemustest pakuti talle 12. augustil, 2022 aastal kuninga ametit. Ta andis selleks samal päeval avalikult oma nõusoleku ning ta vannutati ametisse kuninganimega KRISTIAN I .

Nõnda saatsid sörulased sellest ajast ja kohast laiali sõnumi oma sõpradele ning vaenlastele, et meie 30 aastase kuningriigi tõrvik on edasi antud. Et on alanud uus ajastu ja oma uue kuninga toel kavatseb Sörvemaa endiselt seista selle eest, et elamisvõimalused siinses vääriselupaigas ei hääbuks.

Igaüks eraldi suudame vähe ära teha, aga üheskoos tegutsedes on vähe asju, mida me ära teha ei suuda.

ELAGU SÖRULASED!                    ELAGU KUNINGRIIK!                              ELAGU KUNINGAS!

Tema Majesteet Kristian I veidi peale kuningaks vannutamist Säärel, 12. augustil 2022, kuningriigi loomise 30. aastapäeval

Tema Majesteet Kristian I veidi peale kuningaks vannutamist Säärel, 12. augustil 2022, kuningriigi loomise 30. aastapäeval

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart

Torgu Kuningriigi (varasema Jämaja kihelkonna ehk Torgu valla) elanike - tagasörulaste - rahvarõivad

Torgu Kuningriigi (varasema Jämaja kihelkonna ehk Torgu valla) elanike - tagasörulaste - rahvarõivad

 

Infot giiditeenusest Sõrves ning teavet Torgu Kuningriigi, kohalike rahade, suveniiride, sümboolika jms kohta saab e-postil tagasorve@gmail.com ja telefonil +372 503 7830.

Seda lehte hoiab püsti Torgu Kuningriigi Selts